O nas

Nazywam się Katarzyna Semczuk,  jestem licencjonowanym zarządcą nieruchomości spełniającymi wszelkie wymogi jeśli chodzi o uprawnienia konieczne do wykonywania tego zawodu. Ponadto uczestniczyłam w wielu szkoleniach i branżowych konferencjach, których celem było poszerzanie zdobytej wiedzy i wymiana doświadczeń w zakresie problematyki zarządzania i administrowania. Należałam do Stowarzyszenia Zarządców i Pośredników w Obrocie Nieruchomościami w Opolu od samego początku jego istnienia.

Firma „STOKROTKA" ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI, którą reprezentuję, istnieje na opolskim rynku od 2013 roku. Wcześniej swoje doświadczenie w branży zdobywałam, pracując ponad 10 lat w firmie o identycznym profilu działalności. W trakcie pracy zawodowej miałam okazję poznać słabe, jak i mocne strony zarówno dużych firm, obsługujących setki wspólnot mieszkaniowych, jak i tych mniejszych, często jednoosobowych, pracujących dla kilku kontrahentów.

W codziennej pracy staramy się udowodnić, że pozytywne cechy zarówno dużej, jak i małej firmy da się połączyć, co przekłada się bezpośrednio na zadowolenie naszych klientów.

Realizowane zadania każdorazowo dopasowujemy do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy.

Do zakresu naszych obowiązków należy z reguły:

- zarządzanie rachunkiem bankowym wraz ewidencją kosztów i przychodów;

- opłacanie podatków i innych opłat publiczno-prawnych;

- przygotowywanie projektów planów gospodarczych;

- ubezpieczenie nieruchomości zgodnie z podjętymi uchwałami Wspólnoty;

- organizowanie corocznego zebrania Wspólnoty Mieszkaniowej;

- zawieranie umów na dostawę mediów (energia elektryczna, ciepło, woda i ścieki);

- zawieranie umów na usługi kominiarskie, sprzątnie nieruchomości wspólnej wraz z kontrolą ich należytej realizacji;

- dbałość o bieżące wykonywanie przeglądów technicznych nieruchomości przez uprawnione osoby zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego;

- prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji wymaganej przez przepisy prawa budowlanego;

- zapewnienie usuwania awarii i ich skutków na nieruchomości wspólnej przez specjalistyczne firmy;

- zawieranie i negocjowanie umów na realizację zadań inwestycyjnych, remontowych i ścisła współpraca w trakcie wykonywania robót z przedstawicielami Wspólnoty (Zarządem, Radą Wspólnoty itp.);

- w razie konieczności – zapewnienie nadzoru nad remontami głównymi przez osoby posiadające branżowe uprawnienia budowlane na wynegocjowanych warunkach;

- pomoc i doradztwo w zakresie przepisów gospodarowania nieruchomościami;

- specjalistyczna obsługa prawna – w razie konieczności, przez zewnętrzny podmiot na wynegocjowanych warunkach.

Nasze atuty:

- indywidualne podejście do każdej nieruchomości i wspólnoty mieszkaniowej w zależności od potrzeb i wymagań klientów;

- jasność i przejrzystość rozliczeń dzięki specjalistycznemu programowi uznanej na rynku krajowym firmy informatycznej;

- rozeznanie w ofertach banków odnośnie warunków i kosztów prowadzenia rachunków dla wspólnot mieszkaniowych;

- zapewnienie racjonalnego gospodarowania funduszami wspólnoty poprzez zapewnienie minimalizacji kosztów utrzymania nieruchomości (np. negocjowanie korzystniejszych warunków z kontrahentami po analizie umów i dobranych parametrów);

- dbałość o jawność i przejrzystość ponoszonych wydatków na koszty zarządu i usługi zewnętrzne – gotowość do stałej współpracy w zakresie nadzoru nad finansami z wybranymi przedstawicielami wspólnoty mieszkaniowej;

- rozeznanie w możliwościach pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania remontów;

- nieodpłatne doradztwo w wyborze ewentualnej oferty kredytowej banku na potrzeby remontowe oraz w korzystnym ubezpieczeniu nieruchomości;

- atrakcyjna cena usługi.

Z naszego kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego wynika, że najistotniejsze w optymalnym zarządzaniu jest indywidualne podejście do nieruchomości i potrzeb poszczególnych mieszkańców. W naszym przekonaniu zagwarantować to może tylko współpraca z zarządcą obsługującym taką ilość obiektów, która jest adekwatna do posiadanych możliwości.
W codziennej pracy dążymy do tego, aby nasza firma była postrzegana jako przyjazna klientowi.
Dlaczego nazwaliśmy ją "STOKROTKA"?  Bo chcemy, aby kojarzyła się ze szcześciem, zadowoleniem i zmianami na lepsze. Cieszymy się, że są już pierwsze tego efekty .

Zapraszamy do współpracy! 

KONTAKT - Kliknij