Aktualności


27.12.2023

Wywóz odpadów - Opole
Aktualne harmonogramy na 2024 r. oraz wszelkie informacje dot. wywozu odpadów z nieruchomości zlokalizowanych na terenie miasta Opola znajdą Państwo na stronie www.smieciopolis.opole.pl

Zachęcamy do zapoznania się z podanymi na w/w stronie informacjami,  zwłaszcza jeśli chodzi o wywóz przedmiotów wielkogabarytowych (należy wystawiać je bezpośrednio przed zaplanowanym terminem wywozu. W razie jakichkolwiek wątpliwości proponujemy zasięgnąć informacji w Biurze Nadzoru Wywozu Odpadów Komunalnych tel. 77 44 13 237 / 77 44 38 732). 

Harmonogramy wywozu każdego rodzaju odpadów (wyszukać należy swój adres nieruchomości) znajdą Państwo tutaj
Informacje, co jest, a co nie jest odpadem wielkogabarytowym znajdą Państwo tutaj
Co zrobić z tzw. elektroodpadami - informacja tutaj

Wywóz odpadów - gmina Prószków
Aktualne harmonogramy na 2024 r. oraz wszelkie informacje dot. wywozu odpadów z nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy Prószków znajdą Państwo na stronie www.proszkow.pl

W razie jakichkolwiek wątpliwości proponujemy zasięgnąć informacji w Urzędzie Miejskim w Prószkowie pod nr tel. 77 40 13 723 / 77 40 13 748  .


01.03.2022
Przypominamy o konieczności złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.
Wyjaśnienie, kiedy deklarację składa zarządca, a kiedy bezpośrednio właściciel danego lokalu znaleźć można na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - kliknij.
Informacje dot. CEEB i wzory deklaracji - kliknij.

Przyjmowaniem deklaracji w Opolu zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Opola Pl. Wolności 7-8, III piętro, pokój 319.  Pod nr tel. 77 4511 910, 77 4511 375 można uzyskać dodatkowe informacje. Deklarację można złożyć również elektronicznie - kliknij.